Korkokäsikirja/Suomen viitekorot 2008

Korkokäsikirjan etusivu | korkosijoittaminen | korkoteoria | valuuttajärjestelmät
1999 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Bribor | Bubid | Bubor | Euribor | Cibor | Libor | Nibor | Pribor | Reibor | Rigibid | Sofibor | Stibor | Sic | Talibor | Vilibor | Wibor

Vuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 Euribor
- Aktia 4,50% 4,25% 27. 4,25% 5,00% 3.
- eQ 4,25% 2. 4,25% 4,25% 4,50% 1.
- Glitnir 4,50% 4,50% 4,50% 4,25% 1. 4,75% 1.
- Gyllenberg 4,25% 4,25% 4,25% 4,50% 1.
- Handelsbanken 4,25% 4,25% 4,25% 5,00% 10.
- Hypo 4,50% 4,50% 4,30% 25. 5,00% 1.
- Nordea 4,25% 4,25% 4,25% 4,90% 8.
- Op 4,25% 4,25% 4,25% 5,00% 8.
- POP 4,50% 4,50% 4,25% 3. 5,00% 14.
- S-pankki 4,50% 4,50% 4,25% 1. 4,50% 16. 4,00% 8.
- Sampo 4,25% 4,25% 4,25% 5,00% 14.
- Sp 4,60% 4,25% 28. 4,25% 5,00% 9.
- Tapiola 4,25% 4,25% 4,25% 5,00% 11.
- ÅAB 4,65% 4,15% 7. 4,15% 4,90% 8.

Lähteitä [1]

Koronmuutos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- ensimmäinen
- toinen
- kolmas
- neljäs
Jakauma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 Euribor
- Suurin 4,65%
- Keskiarvo 4,38%
- Tyyppiarvo 4,25%
- Pienin 4,25%