Suomen kieli -wikikirjan sisällyluettelo. Kirja on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Otsikot johtavat kirjan lukuihin, joihin on listattu otsikon alla olevat asiat eli jokaisen otsikon alla on listattu sivun sisältö.

Huomautus kirjoittajille: Otsikon alle listattavat osat tulee liittää pääsivulle (kirjan lukuun) vaikka niistä olisi kirjoitettu omat sivunsa. Luvun otsikoita voidaan jakaa tarvittaessa omille sivuilleen, kuitenkin muistaen ne littää lukuun.

This book is also available in English and Russian. To access those books, select a link from the left, under the heading "muilla kielillä".

Johdanto suomen kieli wikikirjaan.

 1. Suomen aakkoset
 2. Pitkät ja lyhyet vokaalit
 3. Vokaalisointu (vokaaliharmonia)
 4. Pitkät ja lyhyet konsonantit
 5. Diftongit
 6. "Tahmaiset" kirjaimet l, n, r, ja s
 7. Konsonantit
  1. Klusiilit k,p,t jne
  2. loppukirjain -e
 8. Sanan paino
 9. Astevaihtelu
 10. Murteet
 1. Puhekielen ja kirjakielen eroja
 2. Sanaluokat
  1. Nominit
   1. Substantiivit
   2. Adjektiivit
   3. Pronominit
   4. Numeraalit
  2. Verbit
  3. Partikkelit
 3. Sanan rakentaminen
  1. Yhdyssanat
  2. Sanan johtaminen
 4. Astevaihtelu (k,p,t jne.)
 5. Nominaalien taivutus
  1. Tavalliset nominaalit
  2. -i > -e- nominaalit
  3. -s nominaalit
  4. -in > -ime- nominaalit
  5. -ton > -ttoma- nominaalit
  6. -nen > -se- nominaalit
  7. -e > -ee- nominaalit
  8. -si > -de- nominaalit
  9. -us > -ukse- nominaalit
 6. Pronominit
  1. Persoonapronominit
  2. Possessiivipronominit
  3. Demonstratiivipronominit
  4. Relatiivipronominit
  5. Kysyvät pronominit (interrogatiivipronominit)
  6. Refleksiivipronominit
  7. Indefiniittipronominit
 7. Verbit
  1. Verbityyppi 1
  2. Verbityyppi 2
  3. Verbityyppi 3
  4. Verbityyppi 4
  5. Verbityyppi 5
  6. Verbityyppi 6
  7. Tempus (aikamuoto)
   1. Preesens tai futuuri
   2. Imperfekti
   3. Perfekti
   4. Pluskvamperfekti
  8. Infinitiivit
   1. 1. infinitiivi
   2. 2. infinitiivi
   3. 3. infinitiivi
   4. 4. infinitiivi
  9. Modukset
   1. Indikatiivi
   2. Imperatiivi
   3. Konditionaali
   4. Potentiaali
 8. Objektin Sijainvalinta
 9. Lauseen rakentaminen
  1. Lause ja virke
  2. Sanajärjestys
  3. Lauseenjäsenet
  4. Lauseenvastikkeet
  5. Lausetyyppejä
   1. Peruslause
   2. Omistuslause
   3. Nesessiivilause
   4. Existentiaalilause
   5. Predikatiivilause
 10. Adjektiivit
  1. Komparatiivit
  2. Superlatiivit
 11. Adverbit
 1. Yhdyssanat
 2. Välimerkit
 3. Lainaukset
 4. Lainasanat
 5. Lyhenteet
 6. Numeroilmaukset
 7. Sanavalinta
 1. Lukeminen
 2. Kuunteleminen
 3. Puhuminen
 4. Kieliopin artikkelit
 5. Wikiversity-moduulit
 6. Oppikirjat
 7. Suomen sanasto
 8. Suomen verbit
  1. Refleksiiviset verbit
  2. Verbien rektiot
  3. Passiiviset verbit
  4. Aktiiviset verbit
  5. Apuverbit
 9. Sanojen johtaminen
  1. Nomineita verbeistä
  2. Verbejä nomineista
  3. Adjektiiveja nomineista

Sanasto yleisimmistä suomen kielen sanoista.

 1. Verbitaulukot
 2. Objektitaulukot
 3. Lista sanapäätteistä
 4. Kieliopin terminologiaa
  1. Subjekti
  2. Verbi
  3. Objekti
  4. Nomini
  5. Pronomini
  6. Adjektiivi
  7. Adverbi
  8. Predikaatti
  9. Substantiivi
  10. Yksikkö
  11. Monikko
  12. Sijamuoto
  13. Postpositio
  14. Prepositio
  15. Tempus tai aikamuoto
  16. Modus
  17. Infinitiivi
  18. Partisiipi
  19. Konjunktio
  20. Partikkeli
  21. Passiivinen
  22. Aktiivinen
  23. Persoona
 5. Kirjailijat
  1. Aktiiviset kirjailijat
  2. Entiset kirjailijat
 6. Internet-linkkejä